Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

0

Thiên Uyển Nhu là hòn ngọc trên tay của Quốc Công Thiên Nhã Ý. Cô là người mang tính cách ôn nhu, thùy mị, xinh đẹp, giỏi giang khiến nhiều nam nhân thầm thương trộm nhớ. Vương Hà Ân là một nữ nhân có đảm lược, có tài và là người thừa kế của tập đoàn…

TRUYỆN FULL